dimarts, 31 d’octubre del 2017

TUTORIA DE LES PROVES D'ACCÉS

El dia, 23 d'octubre, es va fer tutoria amb l'alumnat de les Proves d' Accés a Grau Mitjà i Superior.

REUNIÓ D'INICI DE CURS PER A LES PROVES D'ACCÉS A GRAU SUPERIOR

El dimecres, 27 de setembre, es va convocar la reunió informativa per a les proves d'accés a grau mitjà amb la següent ordre del dia:

REUNIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A GRAU SUPERIOR
(CFGS)  2017-2018
Lloc: Escola d’Adults “Aula d’Aprenentatge”
Data: 27 de setembre de 2017
Hora: 19 h
1-Benvinguda a l’alumnat
2-Curs de preparació a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
Cal complir 2 condicions:
-      Tenir 19 anys, o fer-los l’any de la prova
-      Haver superat un CFGM i voler accedir a un CFGS que hi sigui afí
3-La prova consta de dues parts:
-      Matèries comunes (català, castellà, anglès i matemàtiques)
-      Matèries específiques (dues matèries)
4-Exempcions (si ho sol·licita)
-      Segons experiència laboral
-      Segons cicle formatiu
5-Documentació que cal portar per a la matriculació al setembre:
-      Fotocòpies compulsades:
. DNI
.Titulacions, estudis i cursos de formació
-      Original de la vida laboral
6-Material

7-Torn obert de paraula

REUNIÓ D'INICI DE CURS PER A LES PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ

El dimecres, 27 de setembre, es va convocar la reunió informativa per a les proves d'accés a grau mitjà amb la següent ordre del dia:

REUNIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A GRAU MITJÀ
(CFGM)  2017-2018
Lloc: Escola d’Adults “Aula d’Aprenentatge”
Data: 27 de setembre de 2017
Hora: 18 h
1-Benvinguda a l’alumnat
2-Curs de preparació a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
Cal complir 1 condició:
-      Tenir 17 anys, o fer-los l’any de la prova
3-La prova:
-      Matèries: català, castellà, anglès, matemàtiques, ciències socials, tecnologia i ciències naturals
-      Inscripció al març i realització de la prova en una sola convocatòria al maig
-      Puntuació de les àrees
4-Exempcions (si ho sol·licita)
-      Segons experiència laboral de les àrees de tecnologia i ciències naturals
5-Documentació que cal portar per a la matriculació al setembre:
-      Fotocòpies compulsades:
. DNI
.Titulacions, estudis i cursos de formació
-      Original de la vida laboral
6-Material

7-Torn obert de paraula