dijous, 25 de setembre del 2014

Actualitat de la Gerència de Serveis d'Educació

Comença la 6a edició dels cursos de preparació a la prova d'accés als cicles de formació professional


6a edició dels cursos de preparació a la prova daccés als cicles de formació professional
6a edició dels cursos de preparació a la prova daccés als cicles de formació professional

45 ens locals de la demarcació de Barcelona participen enguany en la nova edició dels cursos de preparació a la prova d'accés als cicles de formació professional de grau mitjà i superior, impulsats per la Diputació de Barcelona des del 2009. Durant el curs 2014-2015 s'organitzaran 67 cursos, 43 d'accés a Grau Mitjà i 24 a Grau Superior, que oferiran un total de 2000 places.

El curs passat van formar part del projecte 39 ens locals que van organitzar 51 cursos (38 d'accés a grau mitjà i 13 a grau superior) on van participar prop d'un miler de persones, moltes de les quals provenien del fracàs escolar en l'ensenyament obligatori. A les proves se'n van inscriure 719 i més del 70% va superar-les.
Des de l'inici del programa, l'any 2009, ha augmentat any rere any la demanda local per participar-hi, així com el nombre d'alumnes que supera la prova i tenen la possibilitat de retornar al sistema educatiu i millorar la seva qualificació professional.
La corporació ofereix als ens locals suport tècnic per a l'organització dels cursos i en subvenciona el 72,7% en el cas dels d'accés a grau mitjà i el 90% en els de grau superior. A més, durant aquest mes comencen dues accions formatives, dintre del Pla de Formació d'Educació de la Diputació de Barcelona, adreçats al professorat que impartirà aquests cursos per oferir-los eines i metodologies específiques de treball amb persones joves i adultes.
Aquest projecte, juntament amb el suport a l'organització de Programes de Formació i Inserció (PFI) als municipis, conformen les mesures formatives que s'impulsen des de la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona.