divendres, 6 de febrer del 2015

Augmenta prop del 25% la participació en els cursos per a l'accés a cicles formatius

03/02/2015 14:03

Augmenta prop del 25% la participació en els cursos per a l'accés a cicles formatius


La 6a edició dels cursos de preparació a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior mostra un increment significatiu de la matrícula, especialment pel que fa als cursos per a l'accés a cicles de grau superior, que en aquesta ocasió augmenta més d'un 47%. En total, en aquest curs s'han inscrit 1.400 alumnes, davant dels 1.043 de l'any passat.

L'edat mitjana dels participants gira al voltant dels 25 anys, tant als cursos de grau mitjà com als de grau superior, augmentant lleugerament el percentatge de dones que s'hi matriculen, especialment en els de grau superior, així com l'alumnat de nacionalitat estrangera. El percentatge d'alumnes majors de 45 anys es manté estable. Si ens fixem en les taxes d'atur, aquesta és molt alta tant a grau mitjà com a superior, 82,1% i 67,8% respectivament.
L'augment de la demanda mostra que els cursos responen a una necessitat real a la nostra societat de mecanismes de noves oportunitats educatives i laborals. El perfil d'alumnat que deixen entreveure les dades parla de persones que no han superat amb èxit l'etapa d'educació obligatòria, o que han entrat i sortit del mercat laboral, però que no tenen la qualificació necessària per afrontar les dures condicions del mercat laboral actual, del qual la majoria estan exclosos.
Dins d'aquest col·lectiu, pren especial importància els processos d'orientació educativa i professional personalitzada, aspecte que la Diputació de Barcelona, a través d'Educació, vol prioritzar posant en marxa projectes com el Full de ruta, que aquest curs s'inicia com a prova pilot per valorar la seva implantació més generalitzada de cara al curs 2015-2016. Aquesta iniciativa s'emmarca dins d'un Pla pilot d'orientació